Wat doet een ib-er?

ib-er

Wat doet een ib-er?

De meeste ouders zullen de Intern Begeleider (ib-er) van hun school niet kennen. Gewoon omdat hun kind de hem of haar niet nodig heeft. Want de ib-er is voor kinderen die óf niet goed kunnen meekomen, óf veel meer uitdaging nodig hebben, óf problemen hebben.

De Intern Begeleider is er eigenlijk vooral om de meesters en juffen te begeleiden. Die zien in hun klas dat een kind iets speciaals nodig heeft. Dan helpt zij helpt de leerkracht door te kijken wat dit kind precies nodig heeft. En hoe de leerkracht dat kan aanbieden. De ib-er gaat dus niet zélf aan de slag met het kind.

De leerkracht schrijft een handelingsplan voor het kind. Dat is een plan waarin staat wat het probleem is, wat het doel is en hoe daar aan wordt gewerkt. De ib-er zal hierbij zo nodig helpen. Ouders hebben altijd het recht om zo’n handelingsplan in te zien en moeten daarmee formeel zelfs instemmen.

Is er meer nodig dan de juf of meester kan geven, dan zal de ib-er dit moeten regelen. Zij overlegt met ouders, met extra hulptroepen binnen de school en buiten de school. Dat zijn bijvoorbeeld psychologen, schoolverpleegkundigen en logopedisten. Hij of zij is vooral de spin in het web, maar niet degene die praktisch hulp gaat geven.

Ouders kunnen zelf aangeven dat er iets is met hun kind dat meer zorg vraagt. Meestal gaat dat via de juf of meester, die dan met de ib-er gaat praten. Soms zijn er gesprekken met de leerkracht en de ib-er samen.

Vind je dat jouw kind extra zorg of aandacht nodig heeft? Praat dan eerst met de leerkracht. Pas als die er niet uit komt, kun je samen in gesprek met de ib-er erbij.

 

Lees verder Mijn kind: de basisschool De invloed van de school op de ontwikkeling van je kind

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *