De Dalton-school

Dalton onderwijs

Dalton onderwijs wat is dat voor een soort onderwijs

Hoe ontstond het Dalton onderwijs

De grondlegger van deze vorm van onderwijs is de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst.Als achttien jarige stond zij voor een klas met 40 kinderen, van allemaal verschillende leeftijden en van allemaal verschillende niveau’s Heleen Parkhurst moest nog aan haar opleiding tot docent beginnen. Wie weet was het wel die onbekendheid met onderwijsmethodes, die haar deed besluiten dat de kinderen zelfstandig aan taken moesten werken. Immers: klassikaal lesgeven was in deze setting onmogelijk..
Jaren later – inmiddels wel afgestudeerd – werkte zij het idee van zelfstandig werken verder uit op een middelbare school, met een vergelijkbaar probleem als haar eerste school: veel heel verschillende leerlingen die niet op een niveau samen te brengen waren. Zij liet leraren de lesstof in kleine stukken opdelen: in week taken. Leerlingen waren er zelf verantwoordelijk voor dat die week taak afkwam.
Wij vinden dat allemaal niet wereldschokkend, maar geloof me: het was een revolutie in onderwijsland!

In een weer later stadium ontwierp Helen Parkhurst ook de zg graphs. Daar konden leerlingen zelf hun vorderingen bij houden.

Hoe ziet het Dalton onderwijs in Nederland eruit?

Bij dit soort onderwijs wordt gewerkt met een weektaak. Op deze weektaak staan het aantal taken dat in een week gedaan moet worden. De kinderen kunnen zelf bepalen op welke dag ze een bepaalde taak uitvoeren en met wie. Dit gebeurt dan tijdens de zogenoemde Dalton-tijd. Gedurende de leerjaren worden de taken langzaamaan opgevoerd. Kenmerken van Daltononderwijs zijn zelfstandigheid, een bepaalde mate van vrijheid en samenwerken. In Nederland zijn ongeveer 250 basisscholen die deze methode hanteren.

Dalton in de praktijk:

Weinig klassikale lessen: kinderen hebben een aantal taken en delen zelf hun tijd in, zolang de taken maar op tijd af zijn. Dit zijn weektaken, maandtaken, individuele of groepstaken. De leraar is hierbij begeleider.

Kinderen leren samenwerken: zo komen zij tot een oplossing.

Soms werken de kinderen in het Dalton onderwijs op verschillende plekken, binnen of buiten de klas.

Samengevat: Je kindje leert in het Dalton onderwijs zijn of haar ‘werkjes’ te plannen en uit te voeren. Geen klassikaal onderwijs, maar wel zelfstandigheid en leren samenwerken. Kinderen hebben meer vrijheid dan in een reguliere basisschool en mogen soms buiten de klas werken.

Lees verder Mijn kind: de basisschool De montesorischool

dalton onderwijs

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *