De basis over basisscholen

soorten basisscholen

Welke soorten basisscholen zijn er?

Algemeen

Er zijn verschillende soorten basisscholen in Nederland. Ze onderscheiden zich onder andere door de gekozen levensovertuiging en de onderwijskundige stroming. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs.

Soorten basisscholen op een rij

Openbare basisscholen

Openbare basisscholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging.  Dus deze scholen staan open voor kinderen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen. Openbare scholen worden meestal bestuurd door een bestuurscommissie van de gemeente of het gemeentebestuur. Ook kunnen ze worden bestuurd door een stichting. De overheid bekostigt het openbaar onderwijs.

Bijzondere basisscholen

Op een bijzondere basisschool krijgt uw kind les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Er zijn bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische en hindoeïstische scholen. Bijzondere scholen worden bestuurd door een stichting of vereniging en bekostigd door de overheid.
Het bijzondere van bijzondere basisscholen is dus dat er op deze scholen vanuit een godsdienst les gegeven wordt.

Algemeen bijzondere scholen

Algemeen bijzondere scholen geven onderwijs vanuit bepaalde opvoedkundige uitgangspunten. Voorbeelden van algemeen bijzondere scholen zijn: montessorischolen, daltonscholen, jenaplanscholen en vrije scholen. Dit soort onderwijs heet ook wel vernieuwingsonderwijs.
Hier is het bijzondere dus de manier waarop les gegeven wordt.

Brede scholen

Brede scholen zijn soorten basisscholen waar het combineren onderwijs bijvoorbeeld met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur in de praktijk gebracht worden.Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om hun talenten te ontwikkelen. De activiteiten die een brede school aanbiedt zijn bijvoorbeeld extra taallessen en opvoedingsondersteuning op school. Ook hoeft een kind dan niet te reizen voor de naschoolse opvang. Dat vinden de meeste ouders een voordeel

Gemengde scholen

Gemengde scholen zijn scholen waar de aantallen kinderen met verschillende achtergronden redelijk in evenwicht zijn.  Er zijn veel ouders die een gemengde school voor hun kind kiezen. Ze vinden het belangrijk dat de school een afspiegeling van de samenleving is. Sommige gemeenten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat ‘witte’ of ‘zwarte’ scholen zich ontwikkelen tot gemengde scholen. Deze soorten basisscholen liggen niet vast: ze ontstaan in de praktijk

Scholen voor speciaal basisonderwijs

Sommige kinderen kunnen niet naar een gewone basisschool. Omdat ze extra aandacht of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze moeilijk kunnen leren, ze hebben bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen. Maar voor hen zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Tegenwoordig werken reguliere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs samen. Op deze manier kunnen zo veel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool.

Bron
rijksoverheid informatiedienst

Lees verder Mijn kind: de basisschool Het verschil tussen schoolangst en spijbelen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *