Praten over seks op school

seksuele voorlichting op de middelbare school

Op maandag 3 oktober is een  manifest gepubliceerd dat de boodschap heeft: Seksuele vorming op scholen moet veel beter. De schrijvers stellen voor  dat jongeren niet alleen bij biologie leren waar de clitoris zit, maar ook tijdens lessen maatschappijleer of burgerschap over respect, genderidentiteit en genot praten.

Sinds 2012 moeten scholen – zo staat in de wet – aandacht besteden aan seksualiteit, en daaronder valt ook seksuele diversiteit. Maar iedere school mag zelf weten hoe ze dit invullen en dat valt in de praktijk niet overal mee. Deze  plicht geldt niet voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en op het mbo, terwijl juist daar jongeren aangeven behoefte te hebben aan uitgebreidere en diversere voorlichting dan ze tot nu toe hebben gekregen..

Dus roepen jongeren, docenten, onderwijsorganisaties en expertisecentra het kabinet vandaag in een manifest op om dit beter te regelen en te garanderen dat jongeren ook echt breed voorgelicht worden. ‘Recente gebeurtenissen rond seksuele grensoverschrijding laten zien hoe belangrijk het is dat jongeren leren elkaars wensen en grenzen te respecteren. Met begrip voor diversiteit en met als uitgangspunt seksueel plezier’, staat in het manifest

Veilige seks is niet het hele verhaal

Het initiatief  voor het manifest ver seksuele voorlichting is gestart vanuit kenniscentrum Rutgers samen met 37 jongeren- en maatschappelijke organisaties. ,,Jongeren geven aan belangrijke informatie te missen. Ze beoordelen hun lessen seksuele vorming met een 5,8 en vinden dat de voorlichting zich beperkt tot praktische zaken zoals veilige seks”, wordt, vertelt. ,,Dat is ook niet zo gek”, vindt men want in het voortgezet onderwijs geeft de biologiedocent vaak de lessen seksuele vorming. Dan voert de biologie ook de boventoon en gevoelens en maatschappelijke aspecten komen minder aan bod…

Al dus Expert seksuele vorming Luc Lauwers (Rutgers)

Het manifest vind dat lessen over seks moeten worden uitgewerkt in kern doelen en eindtermen. Met andere woorden wat dient elke leerling te kennen en kunnen op dit gebied om de opleiding succesvol af te ronden.

Daarnaast is er een aanbeveling extra aandacht aan MBO-ers te besteden, die men als extra kwetsbaar ziet.

Onderdelen die beslist behandeld moeten worden zijn: *relaties, *(online) seksualiteit, *gender- en seksediversiteit en * seksuele weerbaarheid 

Onlogisch en oneerlijk dat niet iedereen dezelfde seksuele voorlichting krijgt

 Luc Lauwers (Rutgers) geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor goede informatie over seksualiteit nu heel sterk bij de school en de toevallige docent ligt. Dus of je goed of slecht onderwijs krijgt op dit gebied is een toevalstreffer. Dat is niet logisch en zeker niet eerlijk

Redactioneel commentaar: hahah het blijft moeilijk met pubers over seks praten, dat was 50 jaar geleden zo en dat is nooit veranderd

Lees het volledige artikel in het AD

Lees op BabyenKind: Bijziendheid begint steeds jonger

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *