Schooljaar van start: 34 miljoen voor kinderen uit kansarme wijken

de minister en de kansarme kinderen

Dit schooljaar krijgen meer dan 10.000 leerlingen uit wijken waar hulp hard nodig is extra ondersteuning  bij hun schoolcarrière. Je kan je daar bij zaken voorstellen als extra sport, voor kinderen die daar in verder willen, of extra programmeer lessen of ondersteuning als je geen idee hebt, hoe je een spreekbeurt aan moet pakken.

Het kabinet trekt er 34 miljoen voor uit.

De hulp die je vanuit je omgeving krijgt, is heel belangrijk voor je toekomst“, zegt minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs.
De overheid wil met dit plan, meer kansen voor meer mensen creëren.
In de komende jaren zal het bedrag verder oplopen naar honderden miljoenen.

Het plan is vooral voor kinderen in kwetsbare omstandigheden, uit wijken met veel werkeloosheid en lage inkomens. De minister is van mening dat juist daar niet ieder kind voldoende ondersteuning krijgt.

Niet iedereen krijgt thuis alle ruimte of hulp om huiswerk te maken. Soms kunnen je ouders je niet goed begeleiden. Of is er geen geld om je aan te sluiten bij een sportvereniging. Dan zou het erg helpen dat je op school en in de buurt meer mogelijkheden vindt om dat wel te doen“. Zo licht de minister zijn plannen verder toe.

School en omgeving op 250 scholen

Kinderen moeten natuurlijk veel meer leren dan lezen en schrijven en rekenen, zo zegt de minister, juist al die andere zaken, vormen je als mens en bepalen straks ook in hoge mate je kansen op de arbeidsmarkt.

Minister Wiersma vindt het onjuist dat de hoeveelheid geld (of opleiding) van ouders invloed heeft op de mogelijkheden van een kind om zich te ontwikkelen. Het programma dat hier iets aan wil gaan doen heet School en omgeving en zal starten op 250 scholen De scholen gaan hiervoor samenwerken met gemeenten, kinderopvang, sport- en muziekclubs en andere lokale partijen die te maken hebben met kinderen en hun ontwikkeling

De bedoeling is dat de activiteiten zoveel mogelijk op schoolgebeuren. Dat is voor leerlingen een bekende en vertrouwde plek, waar ze toch al komen. Zo wordt het makkelijk deel te nemen aan de activiteiten

de redactie over de minister:

Het klinkt natuurlijk heel mooi: iedereen dezelfde kansen. Het lijkt wel een socialistisch kabinet! Maar zou het- vraag ik me af – niet zinvoller zijn al dat geld te gebruiken om te zorgen dat ouders minder zorgen hebben???
Zodat ouders zelf de tijd en de financiële ruimte hebben, hun kind te ondersteunen?

Bron van dit verhaal  

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *