EXPERIMENT

experiment

Experiment : kun je dit lezen?

(Empriexnet: kun je dit lzeen?)

Jrean geedlen sehrcef een cgoella mij voor de garp een eimal met driaan de lrtetes van de wdoreon door eaalkr gsuhsleed. Hsogot varasbed was ik; het leek ngernes op en het was tcoh ehct labesear! Gileewdg luek vnod ik dat. En ik vnid dat nog sdetes. Ik huod wel van sleepn met taal, dus dit psat daar heel geod bij.
We sveerchn ealakr dersvie eimals, bnjia beervin smos, met dzee wjikerdnole meianr van slepeln. Het mktaae neit uit waar het oevr gnig, als het maar zo gevreschen was: alle lertets door ealkar, aeleln de etsere en de lasatte lteter van een wrood op de jistue pelk. Btjeee jmaemr dat niet alle weodron zcih horoevir lneen. Sgoimmen zjin te krot, of batteven teevel defdelze lreetts wodoraar helussen neit aan de odre is.

Dat zttee ons wel aan tot het zeekon naar smeinoneyn en dat is nijturluak geod voor de tokniewikaltang en vinermiurg van de wrodoenachst. We feredantasen eevror om ook olceiffe skukten op dzee meniar te gaan sevijchrn. Wat een cimomtoe zou dat teeewg bengren! Maar het beelf nijutuark bij fnatarseen.

Smos vagret ik weneels dat het brijchtee niet aeleln voor die clegloa was, maar ook naar aeerndn gnig. Halichisre rietaces hfeet dat smos geeevgn. We heldien het niet eiweug vol om ezne eliams zo te srijvechn; het is nog bset laitsg en ksot meer tjid dan de nlormae meianr van svijchern. Op een dag oleevred dzee celgola pinselotsg en spotte ozne mliassewilng. Ik heb vnaaf dat menomt de hinererinng eaarn en aan dzee celolga geosteerkd.

Gaat het nog?

Iddmienls zjin we ahct jaar veedrr. Ognanls zag ik op foecoabk (een sehcir olijkeittunutpe born van itaprinsie) een bcherijte vribooj knoem in het Elengs, maar met peicres dzee sfijrcijzwhe.
Het had nurutaijlk dcerit mjin vlloe achandat. Oezondrek hfeet anoegatond dat het neit ukiatmat in wklee vrodolge de lretets van een wrood saatn, als de betteineglr en de eettdienlr maar geod zjin. De rset van de leertts kan bset door eklkar saatn en dan kneunn de metsee mnseen het tcoh lzeen.
Dat kmot oadmt het mijslenek biren neit ekle leettr ajizerdonflk leset, maar een wrood als een geeehl zeit.

Ikvnod het zo luek om dit te lzeen! Het deed me nijturulak dreict aan mjin cleogla dneekn en de eilams die we ekalar sveechrn. En ook hnierndere ik mij ozne wdile pnnelan om oleiciffe demuntoecn op dzee meianr te sverijchn. Dit leek me het mmeont om de suttoe seenchon aan te tkkeern en een ftaanise wiekkijleherd te leatn woerdn.

Dus vaaandr dzee cumoln, met de lreetts van de weordon door eaalkr gssuheeld. Als ode aan mjin dabrreie coeglla. En ach, enes een kjtreee ites gkes deon, is ook bset lkkeer!
Bweunied of jilule het ook knuuen lzeen!

lees ook : een moeder met een hobbie

experiment

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *