Verloskundigen tegen plan Kuipers: ‘We verliezen onze autonomie’

nieuws

verloskundigen bang voor verlies autonomie

De petitie van het platform Noodalarm Geboortezorg is inmiddels bijna 190.000 ondertekend. De petitie roept Kamerleden op de wet van minister Kuipers voor een integraal tarief op geboortezorg tegen te houden.

Verloskundigen zijn bang dat wanneer deze wet wordt doorgevoerd, zij hun onafhankelijkheid zullen verliezen. Nu nog worden alle deskundigen rondom de geboortezorg, gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgenden apart betaalt. Ze hebben dus ook hun eigen contracten met de zorgverzekeringen. Bij een integraal geboortetarief tarief moeten de zorgverleners straks het geld van de zwangere vrouwen onderling verdelen.

Daarvoor zijn inmiddels IGO´s opgericht. (Integrale Geboortezorg Organisaties)

Waarom een nieuwe wet voor de betaling van geboortezorg?

De gedachte achter deze wet is dat het gynaecologen en verloskundigen zal dwingen tot betere samenwerking.
In 2008 was de babysterfte in Nederland heel hoog, zeker in vergelijking tot de landen om ons heen. Vanaf 201o is daarom actie gevoerd, en er ontstond een ‘Zorgstandaard Integrale Geboortezorg’.

 Gynaecologen en verloskundigengingen beter samenwerken. En met succes. In 2018 was de babysterfte in Nederland aanzienlijk gedaald.

Verloskundigen die meededen aan een proef voor het invoeren van een IGO zien niet dat de nieuwe wet de samenwerking  tussen gynaecologen en verloskundigen nog verder zal verbeteren. Dat is ook niet nodig, want die samenwerking is goed. Wat wel veranderd is de administratieve rompslomp, die werd veel hoger.

Er deden 7 regio’s mee aan de proef, het RIVM evalueerde hun bevindingen en concludeerde hetzelfde als de verloskundigen: Inhoudelijk treedt er door deze wet geen verbetering op in de verloskundige zorg. De nieuwe wet richt zich vooral op het financiële gedeelte en zorgt voor meer administratieve taken.

Van de acht IGO’s die meededen aan de pilot, willen er zeven ondanks de bezwaren wel doorgaan met de nieuwe wet, zij hebben dus een petitie overhandigd aan de tweede kamer de wet wel in te voeren.

Minister Kuipers wil wel tegemoet komen aan de zorgen van de verloskundigen en overweegt een twee sporen beleid in te voeren. Dat wil zeggen een beleid waarbij ook de vergoeding voor de oude ( zogenaamde ‘monodisciplinaire financiering’ ) blijft bestaan.

Bron NOS

lees ook wanneer heeft je kind logopedie nodig

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *