Meldcode? Meldplicht? Verplicht!

kindermisbruik

wat  is dat meldcode en meldplicht? Juf Petra legt het uit

Na een heerlijke, afwisselende schooldag ruim ik snel mijn lokaal op. Ik leg de puzzels recht in de kast, spoel de verfkwasten schoon en zoek de spullen bij elkaar voor de inloop voor de volgende ochtend. Alles moet snel, snel, snel want om 14.45 uur staat er een zorgvergadering geplant. Een praktische vergadering waarin we de we groepsdynamiek beschrijven en zorgen met elkaar delen over leerlingen. We bevragen elkaar en geven elkaar handelingsadviezen.

het voorbereiden van de zorgvergadering

Ter voorbereiding op deze vergadering hebben wij voor ieder kind een vragenlijst ingevuld over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze vragenlijsten kunnen helpen om problemen te signaleren. De vragen zijn onder andere gericht op het welbevinden en de betrokkenheid en gedragingen van het kind. Vanaf groep 5 gaan leerlingen zelf ook vragenlijsten invullen, waardoor er een groepsoverzicht ontstaat waarin de leerling zelf ook feedback geeft op zijn of haar welbevinden. Soms zie je door deze dataverzameling dat het gedrag van een kind in de loop van de jaren verandert. Hij is opeens stil en teruggetrokken, of het kind laat plots boos en agressief gedrag zien.

Als leerkracht probeer je de achterliggende oorzaak van dit gedrag in kaart te brengen. Het kan te maken hebben dat er een opa of oma plotseling is overleden en dat een kind daardoor moeite heeft om zich te concentreren. Of met wisseling van leerkracht, verandering in de thuissituatie, noem maar op. Maar soms is de problematiek groter. En is het belangrijk om professioneel te handelen, bijvoorbeeld bij vermoedens van seksueel misbruik, of huiselijk geweld of kindermishandeling. In deze situaties heeft het onderwijs zich te houden aan een meldcode en meldplicht

vermoedens en de meldcode

Op het Jeugdjournaal hoorde ik dat per jaar ruim 50.000 kinderen met een vorm van mishandeling te maken hebben. En jaarlijks zijn minstens 10.000 kinderen slachtoffer van ernstige mishandeling in het gezin! Bij sommige kinderen wordt het wel gesignaleerd, bij anderen niet. Bij vermoedens van kindermishandeling / huiselijk geweld of seksueel misbruik heeft het onderwijspersoneel een meldcode en een meldplicht. Alle medewerkers in het onderwijs die het vermoeden hebben van of informatie krijgen over een mogelijk zedendelict of seksueel misbruik moeten dit meteen doorgeven aan een intern begeleider of directeur. Samen zullen zij op maat de juiste stappen moeten ondernemen. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met ouders en aangifte bij de politie te doen. Een wijkteam kan hierin ook ondersteunen. Ook al bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld is een stappenplan opgesteld, welke de leerkracht samen met de internbegeleider en directeur zal doorlopen.

een veilige wereld begint thuis

Ik hoop oprecht voor alle kinderen dat zij ouders, leerkrachten, familieleden, vrienden en buren om hun heen hebben die écht naar hen kijken. Die kritisch durven te zijn naar hun eigen handelen en in crisissituaties de juiste paden weten te bewandelen. Want de cijfers van mishandeling en misbruik liegen er niet om. Zeg eens eerlijk, sluit jij je ogen? Durf jij te handelen naar wat jij ziet? Of bemoei jij je liever niet met het gezin van de buren of met de neefjes en nichtjes? Hebben wij in onze samenleving ons niet allemaal te houden aan de meldcode en meldplicht?! Een veilige wereld begint thuis!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *