Hard optreden tegen ouder die kind weghoudt bij ex kan kind schaden, concluderen onderzoekers

Omgangsregelingen lopen lang niet altijd soepel. Het komt regelmatig voor dat een ouder zich er niet aan houdt. Maar toch is het niet altijd verstandig om daar hard tegen op te treden, blijkt uit onderzoek. Een kind dat zich gedwongen voelt om naar de andere ouder te gaan kan hier net zoveel schade van oplopen als een kind dat beide ouders wel wil, maar niet mag zien.

Onderzoek naar maatregelen bij omgangsregelingen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van maatregelen als ouders zich niet aan omgangsregelingen houden. De resultaten stonden lijnrecht tegenover de aanbevelingen die in 2021 werden gedaan. Toen werd geadviseerd om juist hard op te treden tegen het niet nakomen van omgangsregelingen. Dit kan bijvoorbeeld door boetes, onder toezicht stellen van kinderen, of verplichting om ook de andere ouder te zien.

Of dat zo verstandig is, wordt nu dus in twijfel getrokken. Voor een rechter uitspraken doet is het beter om eerst onderzoek te doen. Waarom wil de ene ouder niet dat het kind naar de ex gaat, en wil het kind zelf wel?

Welzijn van kinderen bovenaan

Het pakket van maatregelen om omgangsregelingen af te dwingen wordt voorlopig dus zeker niet uitgebreid, hoewel dit eerder wel het advies was. De politie inschakelen wordt al helemaal afgeraden. Onderzoeker Marike Lenglet betwijfelt ernstig of dat laatste ooit wel in het belang van het kind is.

Een kind heeft er zeker belang bij om beide ouders te blijven zien na een echtscheiding. Dat is lang niet altijd het geval. De vader verdwijnt hierbij vaker uit beeld dan de moeder, ongeveer drie keer zo vaak. Het kan schadelijk zijn voor een kind om met één ouder geen contact meer te hebben. Vandaar ook de roep van belangengroepen om ouders die zich niet aan omgangsregelingen houden strenger aan te pakken. De onderzoekers ontkennen dit ook zeker niet. Maar, zo stellen zij, een kind dwingen om de andere ouder te blijven zien, kan hier net zo goed problemen door ontwikkelen. Sommige kinderen willen ook vooral rust. Betekent dat dat ze (tijdelijk) geen contact hebben met de andere ouder, dan is het volgens het onderzoek verstandiger om daar gehoor aan te geven.

Lees dit artikel ook op Volkskrant

Lees op Baby en Kind: Onderling wantrouwen ouders en docenten over AI: ‘We moeten het zelf maar uitzoeken’

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *