Gedragsproblemen, wat zijn dat ?

gedragsproblemen

De term gedragsproblemen valt best wel makkelijk. maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoelt.
Wanneer mag je iets met recht en rede een gedragsprobleem noemen?

Als je praat over gedragsproblemen bij kinderen,waar heb je het dan eigenlijk over? Dan praat je over problemen die niet, zoals bv bij dyslexie, ADHD en autisme “ingebakken” zitten.

Gedragsproblemen zijn problemen die ontstaan door: een slechte opvoeding ( ouders die zich nooit iets van het kind aantrekken bijvoorbeeld). Of door een hele nare gebeurtenis die een kind heeft meegemaakt.

Er wordt gesproken over gedragsproblemen als: ¨Het kind regelmatig ongewenst gedrag vertoont. Dat door anderen als storend wordt ervaren¨
Als de oorzaak kan behalve de hier bovenbesproken aangeboren problemen ook veroorzaakt worden door de omgeving. De zogenaamde omgevings factoren.

Toch ligt ook hier, de scheidslijn niet zo zwart-wit. Gedragsproblemen kunnen veroorzaakt worden door een in aanleg aanwezige stoornis. Met andere woorden: het een kan het andere versterken.
Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat er ouders zijn, die het bijvoorbeeld heel druk hebben, met een eigen zaak. Die daardoor net niet meer de energie hebben hun kind met ADHD goed te begeleiden.
Dan krijg je dus een geval waarbij opvoeding en een probleem, elkaar stevig gaan versterken. Met als gevolg een stevig gedragsprobleem. Terwijl een ander ouderpaar,wel de tools heeft om hun kind met te begeleiden. En daar lopen de zaken dan redelijk soepel.

Voorbeelden van gedragsproblemen

Woedeaanvallen, en dan bedoelen we niet een boos buitje..
Driftbuien, die niets en niemand ontzien
Agressief gedrag. Dreigen en schelden bijvoorbeeld
Pestgedrag
Delinquent gedrag. Stelen maar ook blowen of vandalisme
Teruggetrokken gedrag. Daar denk je niet zo snel aan, maar dat kan ook een gerdagsprobleem zijn
Overheersend gedrag. Ik hoop dat je hem nooit tegenkomt: de grote baasspeler…

met dank aan:
Gezondheid.nl
psychoconsult
kijkopontwikkeling.nl

Lees verder Mijn kind: de basisschool

Kindjes net even anders stoornis of probleem

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *