Stoornis of probleem

stoornis

Over het belangrijke verschil tussen een stoornis en een probleem

Een stoornis: wat is dat  nu precies? En wat is het verschil met een probleem
Je zou je kunnen afvragen, waarom is het nu zo belangrijk om te bepalen of iets een stoornis is, of dat het een probleem is.
Het is duidelijk dat er iets aan de hand is, dat het niet goed is en dat er iets moet gebeuren.
Dat is allemaal heel erg waar. Maar om te kunnen bepalen wat er moet gebeuren, moet je weten waar je mee te maken hebt.

Ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsprobleem, dat is een groot verschil

Maak verschil tussen ontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen, want dat is beslist een heel groot verschil en het bepaalt hoe je strakjes verder kan.

Ontwikkelingsstoornis

Je hebt het over een ontwikkelingsstoornis als het gaat om een probleem wat IN het lichaam zit. Een ontwikkelingsstoornis is met de geboorte in de genen meegegeven. Het is niet te verhelpen, de persoon zal er zoals dat heet mee moeten leren leven. Dat klinkt heel naar en dat is het ook wel. Gelukkig zijn er voor heel veel ontwikkelingsstoornissen heel goede therapieen en soms ook medicijnen. En hou goed voor ogen dat de ene mens het veel erger kan hebben dan de ander. Kortom, met alleen de diagnose “stoornis” is het verhaal nog lang niet afgelopen. Integendeel, dan begint het pas. Dan begint de zoektocht: hoe gaat dit mens met deze diagnose om

Je begrijpt dat een stoornis  best ernstig kan zijn. Je mag dan ook niet zomaar van een ontwikkelings( of gedrags) stoornis spreken. Daarom wordt ik wel eens moe van mensen die zeggen: “oooh typisch autistisch” van hem/haar/mij (of aanverwante uitdrukkingen) zonder dat er ooit maar een deskundige naar de persoon gekeken heeft.

Wanneer mag je bepaald gedrag een stoornis noemen ?

DSM-IV
Om van een stoornis te mogen spreken moet het probleem aan bepaalde criteria of regels voldoen. Zoals bijvoorbeeld staat omschreven in de DSM-IV van de American Psychiatric Association. Ook kan er nog onderscheid gemaakt worden tussen stoornissen, namelijk:
* geexternaliseerde problemen (naar buiten gericht, bijv. Agressie). 
* internaliserende (naar binnen gericht, bijv. emotionele problemen).
Een psycholoog of pscychiater bepaalt of iemand een stoornis heeft.Dat gebeurt aan d ehand van een aantal gesprekken met de person zelf en met mensen uit de omgeving van doe persoon. Bij een een kind, de vader en d emoeder, maar ook wel eens een leerkracht. Wanneer alle gegevens zijn verzameld, kijkt de pschyg of deze overeen komen met de criteria in de DSM-IV.
Een diagnoze van een stoornis kan ik je verzekeren, wordt niet lichtvaardig gegeven.

Wat zijn nu Ontwikkelingsstoornissen

 

Hoe je vast dat zijn er een heleboel en ze zijn onder te verdelen in catagorien

Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. in goed Nederlands: Alle dagen Heel Druk. het gaat om mensen die moeite hebben hun focus op een ding tegelijk te richten 
ADD     Attention Deficit Disorder. Deze diagnose wordt tegenwoordig nog maar weinig gegeven. het is een probleem met focussen, zonder het drukke gedrag van ADHD
ODD    Oppositional Defiant Disorder. is de Engelse benmaning, in het Nederlands spreekt men over oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. Het gaat hier om kinderen die veelvuldig en moeilijk controleerbaar agressief zijn
CD   is een afkorting van het Engelse Conduct Disorder. In Nederland spreken we van een (antisociale) gedragsstoornis. Dat zegt wel genoeg denk ik

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornis)

Syndroom van Asperger: een vorm van autisme
PDD-NOS : een vorm van  autisme

Stoornissen in de motorische vaardigheden

DCD/ Dyspraxie DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis. Kortom, je beweegt enorm onhandig

Angstoornissen

OCD Obsessieve-compulsieve stoornis, een angst stoornis die zich kenmerkt door steeds terug kerende dwang gedachten.

Leerstoornissen

Dyslexie: moeite met woordbeeld
Dyscalculie: moeite met cijfers en cijferbeeld

Overige stoornissen (niet benoemd in DSM-IV-TR)

MCDD Multiple complex Developmental Disorder, dit kan al op heel jonge leeftijd voorkomen.het kind vind het dan supermoeilijk om met z’n eigen gedachten en gevoelens om te gaan
NLD Non-verbal Learning Disabilities. Letterlijk vertaald betekent dat ‘non-verbale leerstoornissen’, vrij vertaald: wat niet verbaal is, wordt net begrepen.

Wanneer mag je  bepaald gedrag  een ontwikkelings probleem noemen

Bij een ontwikkelingsprobleem ligt de oorzaak buiten het lichaam ( het zit in de omgeving) . Er is ook geen sprake van erfelijkheid. Het gaat gewoon een tijdje goed mis. Dat kan door honderd en een redenen komen, soms is het makkelij te achterhalen, soms kom je er echt niet achter. Je snapt ook wel: hoe langer een probleem duurt, hoe groter de nasleep. Kinderen die in hun jeugd misbruikt izjn, zijn daar een gruwelijk voorbeeld van. Het kost ze de grootste moeite en inspanning om opnieuw te leren mensen te vertrouwen

 voorbeelden van ontwikkelingsproblemen

  • Gedragsproblemen
  • Leerproblemen
  • Angstproblemen
  • Voeding- en eetproblemen
  • Fijn/grof motorische problemen
  • Zindelijkheidsproblemen
  • Primaire groeistoornissen

Het is niet eenvoudig

Het verschil tussen een stoornis en een probleem is heel belangrijk, maar niet zo eenvoudig als het lijkt.
Laten we eens kijken naar een probleem als dyslexie:
Dyslexie, is een stoornis. Dat gaat dus nooit meer over. Daar moet je speciale therapieen voor toe passen om te leren er mee om te gaan. Stel je nu voor: iedereen denkt dat het kind gewoon een beetje slecht in taal is, dat komt zo vaak voor. Kind krijgt een beetje hulp van de juf, zń moeder en wat raar: niks helpt, het gaat maar niet over….Iedereen gefrustreed, kind nog het meest. 
Of omgekeerd : kind is gewoon niet zo goed in taal. Dyslexie roept iedereen. Kind krijgt veel en ingewikkelde hulp en….op een dag is het OVER !!!

Beide kinderen uit het voorbeeld worden niet goed geholpen. En het voorbeeld van het tweede niet dyslextische kind laat zien hoe makkelijk sommige mensne dan zouden kunneb claimen dat zij HET middel tegen ( in dit geval ) dyslexie hadden uitgevonden…..

Een stoornis  door niemand minder dan een gecertificeerde psycholoog  of psychiater worden bepaald en je snapt nu waarom! Wees nooit bang om je kind te laten testen. Als het goed gebuert komt eruit wat er aan de hand is.  Ik heb heel vaak ouders gezien die dachten; “”ooooohhhh, natuuuurlijk! dat ik dat zelf nou niet gezien heb”. En dan kon iedereen aan de slag.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *