Wat is een peuter volgsysteem

peuter volgsysteem

Een peuter volgsysteem, weet jij wat dat is?

De naam zegt het al,met een peutervolgsysteem kan een kinderdagopvang de vorderingen van een peuter bijhouden, zodat er tijdig aan de bel getrokken kan worden, als ergens de ontwikkeling van je peuter stagneert.
In zo’n systeem is aandacht voor   sociaal-emotioneel gedrag, de taal- of de spelontwikkeling.
De leidsters van de peuterspeelzaal of de dagopvang houden het systeem bij.
Een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal moet natuurlijk wel melden dat zij zo’n systeem gebruiken. En natuurlijk mag je daar als ouder inzicht in hebben.
er zijn ook kinderdagverblijven of peuterspeelzalen die het “’rapport “” meegeven naar de basisschool. Dat horen ze dan wel aan de ouders kenbaar gemaakt te hebben!

Hoe vaak wordt zo’n peuter volgsysteem ingevuld?

Dat hangt sterk van de peuterspeelzaal of het kinderdag verblijf af.
Gemiddeld een maand na binnenkomst van de peuter, in januari en juni en op vierjarige leeftijd bij de overgang naar de basisschool.
Drie keer in de totale carrière van je peuter dus.
Er zijn nogal wat verschillende peuter volgsystemen. Maar vandie van de CITO wordt het  meest gebruik gemaakt.  Want  als peuters naar de basisschool gaan, kan hun ontwikkeling daar op dezelfde wijze gevolgd worden als op de peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf. Hiervoor is bij Cito het Leerlingvolgsysteem ontwikkeld voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8.
Omdat de toetsen Taal, Ordenen en Ruimte voor peuters met dezelfde schaal gemeten worden als de toetsen van het Leerlingvolgsysteem voor kleuters, kan de leraar van groep 1 en 2 de resultaten over de drie verschillende jaren (peuters, groep 1 en groep 2) met elkaar vergelijken.

lees ook: straffen en belonen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *