Per jaar worden in het Catharina Ziekenhuis ruim 300 baby's geboren door middel van een keizersnede. Voor een goede voorbereiding op een keizersnede, adviseren wij u om deze voorlichtingsfilm te bekijken. In de film komen alle aspecten van een keizersnede aan de orde. Mocht u na het zien van de film nog vragen hebben, neem dan contact op met polikliniek gynaecologie van het Catharina Ziekenhuis